MTÜ Teatriliidu Gild juhatuselePalun võtta mind MTÜ Teatriliidu Gild liikmeks.

Olen tutvunud MTÜ Teatriliidu Gild põhikirjaga ja Gildi Tüüptingimustega. Käesolevaga saan aru, et MTÜ Teatriliidu Gildi liikmeks vastuvõtmise avalduse esitamisega sõlmin ka MTÜ Teatriliidu Gildiga käsunduslepingu, millele kohaldatakse Gildi Tüüptingimusi ning olen sellega nõus.

Minu Loovisiku Tasult palun tulumaksu kinnipidamisel arvestada / mitte arvestada kehtiva maksuvaba tulu määraga.,

isikukood ,

pangakonto

elukoht

telefon

e-mailallkirjastatud digitaalselt